PRAVILA IZVOĐENJA NAGRADNE IGRE

„Oranginu okreni, nagrade pokreni!“

Članak 1.

Mnl DOO u ime tvrtke „Obala Grupa“d.o.o. Zagreb Planinaska 13 OIB: 44536091541 je organizator nagradne igre pod nazivom „Oranginu pokreni, nagrade pokreni „Nagradna igra priređuje se s ciljem unapređenja prodaje. (Na osnovu zakona o igrama na sreću Službeni glasnik 111/12, a u skladu sa članovima 99 i 101.)

Članak 2.

Nagradna igra će se odvijati u periodu od 01.09.2017. do 30.09.2017. godine na području cijele Republike Srpske HORECA kanalu (hoteli, restorani,kafići) – ugostiteljski objekti.

Članak 3.

Sudionici nagradne igre mogu biti svi potrošači i fizička lica sa prebivalištem na teritoriji RS-a koji kupuju proizvode Orangine 250 ml (staklena bocica) u kanalu prodaje HORECA (hoteli, restorani,kafići) na području Republike Srpske.

Članak 4.

Nagradna igra će se provoditi na način da gost u Horeca kanalu naruči ORANGINU pronađe kod na falašici, te pronađeni kod ukuca na web aplikaciju Orangina nagradne igre.
Time je i ušao u konkurenciju u Horeca kanal NI.
U nagradnoj igri može sudjelovati svaki potrošač (fizička osoba) sa prebivalištem na teritoriji RS- koji za vrijeme trajanja NI u ugostiteljskom objektu na teritoriju RS ostvari kupnju (naruči) barem jedno pakiranje Orangine od 250 ml iz čl. 3. ovih Pravila. Sudjelovati mogu i svi konobari koji za vrijeme trajanja NI u ugostiteljskom objektu imaju u ponudi Oranginu od 250 ml iz čl. 3. ovih Pravila. Nagradni kod nalazi se s na vanjskoj strani staklene bočice, odmah ispod roka i LOTa. Prijava ide na sljedeći način: Prijava putem aplikacije na web stranici web stranici naruči-oranginu.com.
Pri ulasku na aplikaciju potrebno je izabrati državu u kojoj se sudionik nalazi, zatim odabrati između opcije potrošač ili konobar i upisati kod koji se nalazi na vanjskoj strani ambalaže proizvoda, odmah ispod roka i LOT koda, osobne podatke (ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja (grad), kontakt broj telefona/mobitela, e-mail adresa).
Isti potrošač i konobar može poslati neograničen broj prijava u nagradnu igru i to s različitom numeracijom kodova.

Ukoliko potrošač (kupac) i konobar (sudionici nagradne igre) u objektima navedenim u čl. 2 ovih Pravila ostvari kupnju pakiranja navedenih u čl. 3 ovih Pravila, koja s vanjske strane ambalaže ne sadrže nagradni kod ili je isti nepotpun, imaju pravo u periodu trajanja nagradne igre temeljem poslanog računa (fotografija istog) i fotografije staklene bočice Oranginena dijelu gdje se nalazi kod za prijavu iz čl. 3. Pravila, na dodjelu novog koda od strane Organizatora s kojim će se moći sudjelovati u nagradnoj igri. Fotografiju ambalaže zajedno s računom se šalje na mail adresu: oranginanagradnaigra@obalagrupa.com, a u slučaju nejasnoća i dodatnih informacija, potrošač se može obratiti na info telefon Obala grupe d.d., +385(0) 1 2396 600 , svakim radnim danom od 9-15 h. Organizator će nekon eventualnog utvrđivanja nepravilnosti dostaviti potrošaču novi (generirani) kod s kojim će se moći prijaviti za sudjelovanje u igri.

Članak 5.

Nagradni fond je podijeljen na potrošača i konobar.
Nagradni fond je slijedeći:

NAGRADE ZA POTROŠAČE: 1 X HOVERBOARD = 530,00 KM / ( sa uključenim pdv-om )
NAGRADA ZA KONOBARA : 1 X Diners potrošačka kartica = 1.300,00 KM

3. NAGRADA ZA POTROŠAČA: 5 x Orangina paket sa 24 kom 0,33l Orangina soka u limenci = 150 ,00 KM (sa uračunatim pdv-om)

Ukupni fond nagradne igre iznosi 1.980,00 KM sa PDV om.
Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati uposlenici tvrtke MNL DOO kao ni članovi njihovih obitelji.

Članak 7.

Nagradna igra biti će objavljena u jednom dnevnom listu lista: Nezavisne novine prije početka nagradne igre, a u skladu sa zakonom o igrama na sreću (službeni glasnik RS 111/12, u skladu sa članom 99. stav 4.)
Imena dobitnika nagrada biti će objavljenana do 06.10.2017.na www.facebook.com/orangina.bih
Nagrade će dobitnici preuzeti osobno na način ili po dogovoru!

U slučaju da kod s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe (s istog ili drugog broja mobilnog telefona, računala, tableta i ostalih uređaja s kojih se može pristupiti web i facebook stranici Orangine) ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu , tj. ako se u daljnjem izvlačenju nagrada u tom istom krugu ponovo izvuče druga prijava iste osobe, takva prijava ne ostvaruje pravo na nagradu.
Dobitnici će biti izvučeni iz centralne baze podataka putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Dobitnici nagrada će se izvlačiti po redoslijedu od nagrada najveće vrijednosti prema nagradama manje vrijednosti. Izvlačenja će nadzirati tročlana komisija, te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik.
Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, izvući će se novi dobitnik.

Članak 8.

Fizičko lice, dobitnik nagrade dužno je snositi porez na dobitak u skladu sa zakonom o igrama na sreću čl.106 do 109 zakona o igrama na sreću RS.
Nagradna se igra može prekinuti samo u slučaju okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje strane nisu mogle utjecati.
Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila imaju pravo preuzeti nagrade u roku 30 dana od dana primitka obavijesti o dobitku uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave. S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Način preuzimanja nagrada, Organizator će dogovoriti putem telefona. Ukoliko se dobitnik ne oglasi u roku od 30 dana od obavijesti , organizator će nagradu uručiti zamjenskog dobitnika kojega ce odabrati i obavijestiti preko sluzbene stanice www.facebook.com/orangina.bih

Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, Organizator će nagradu uručiti osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna skrbiti o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju rodbinski odnosno skrbnički odnos te nakon što prihvati ova Pravila.

Članak 9.

Za sporove proizašle iz provođenja nagradne igre utvrđuje se stvarna nadležnost Suda u Banja Luci

Članak 10.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri, svi su sudionici suglasni da se njihova imena, adresa i eventualna fotografija može upotrijebiti od strane organizatora bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11.

Ova pravila se primjenjuju nakon što Ministarstvo Financija Republike Srpske – Republička Uprava za Igre na sreću na njih da svoju suglasnost i nakon što budu objavljena u dnevnom tisku, a vrijede do završetka nagradne igre.


U Banja Luci
Organizator : MNL DOO, Krajiških brigada br.17, 78000 Banja Luka, JIB: 4403819450007
Odobreno po rješenju Ministarstva Financija RS. Republička Uprava za Igre na sreću
BR : 06/4-463-2635/17
Banja Luka 18.08.2017.