PRAVILA IZVOĐENJA NAGRADNE IGRE

„Oranginu okreni, Piaggio pokreni!“

Članak 1.

D.D. Marketing d.o.o. Mostar,Kneza Trpimira 38ID br.4227856720003u ime tvrtke „Obala Grupa“d.o.o. Zagreb Planinaska 13 OIB: 44536091541 je organizator nagradne igre pod nazivom „Oranginu okreni, Piaggio pokreni!“

Nagradna igra priređuje se s ciljem unapređenja prodaje.

Članak 2.

Nagradna igra će se odvijati u periodu od 15.06.2017. do 30.09.2017. godine na području cijele F BiH u HORECA kanalu– ugostiteljski objekti.

Članak 3.

Sudionici nagradne igre mogu biti svi potrošači koji kupuju proizvodeOrangine250 ml (staklena bocica) u kanalu prodaje HORECA (hoteli, restorani,kafići) na području F BiH.

Članak 4.

Nagradna igra će se provoditi na način da gost u Horeca kanalu naruči ORANGINU pronađe kod na falašici, te pronađeni kod ukuca na web aplikaciju Orangina nagradne igre. Time je i ušao u konkurenciju u Horeca kanal NI. U nagradnoj igri može sudjelovati svaki potrošač (fizička osoba) koji za vrijeme trajanja NI u ugostiteljskom objektu na teritoriju FBIH ostvari kupnju (naruči) barem jedno pakiranje Orangine od 250 ml iz čl. 3. ovih Pravila. Sudjelovati mogu i svi konobarikoji za vrijeme trajanja NI u ugostiteljskom objektu imaju u ponudi Oranginu od 250 ml iz čl. 3. ovih Pravila. Nagradni kod nalazi se s na vanjskoj strani staklene bočice, odmah ispod roka i LOTa. Prijava ide na sljedeći način:

Prijava putem aplikacije na web stranici naruči-oranginu.com

U ulasku na aplikaciju potrebno je izabrati državu u kojoj se sudionik nalazi, zatim odabrati između opcije potrošač ili konobar i upisati kod koji se nalazi na vanjskoj strani ambalaže proizvoda, odmah ispod roka i LOT koda, osobne podatke (ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja (grad), kontakt broj telefona/mobitela, e-mail adresa).

Isti potrošač i konobar može poslati neograničen broj prijava u nagradnu igru i to s različitom numeracijom kodova.

Ukoliko potrošač (kupac) i konobar (sudionici nagradne igre) u objektima navedenim u čl. 2 ovih Pravila ostvari kupnju pakiranja navedenih u čl. 3 ovih Pravila, koja s vanjske strane ambalaže ne sadrže nagradni kod ili je isti nepotpun, imaju pravo u periodu trajanja nagradne igre temeljem poslanog računa (fotografija istog) i fotografije staklene bočice Oranginena dijelu gdje se nalazi kod za prijavu iz čl. 3. Pravila, na dodjelu novog koda od strane Organizatora s kojim će se moći sudjelovati u nagradnoj igri. Fotografiju ambalaže zajedno s računom se šalje na mail adresu, oranginanagradnaigra@obalagrupa.com, a u slučaju nejasnoća i dodatnih informacija, potrošač se može obratiti na info telefon Obala grupe d.d., +385 (0)12396 600, svakim radnim danom od 9-15 h. nadlezna osoba putem info telće nekon eventualnog utvrđivanja nepravilnosti dostaviti potrošaču novi (generirani) kod s kojim će se moći prijaviti za sudjelovanje u igri.

Članak 5.

Nagradni fond je slijedeći:

1. NAGRADA ZA POTROŠAČA: 1X PIAGGO LIBERTY S 125 = 6.130,00 KM /(sa uključenim pdv-om )

2. NAGRADA ZA KONOBARA: 1 x Diners potrošačka kartica = 1.300.00 KM

3. NAGRADA ZA POTROŠAČA: 2 x Hoverboarda = 1.094,00 KM (sa uračunatim pdv-om) pojedinačna vrijednost = 547,00 KM (sa uračunatim pdv-om)

4. NAGRADA ZA POTROŠAČA I KONOBARA: 10 x Orangina paket sa 24 kom 0,33l Orangina soka u limenci = 300,00 KM (sa uračunatim pdv-om)

Ukupni fond nagradne igre iznosi 8.824,00 KM sa PDVom. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati uposlenici tvrtke D.D. Marketing d.o.o.

Članak 7.

Nagradna igra biti će objavljena u dva dnevna lista: Dnevni Avaz,Dnevni List novine prije početka nagradne igre, a najkasnije 8.6.2017.
Izvlačenje dobitnika realizirat ce se 05.10.2017. god.u 12 h.Ispravnost izvlačenja nadzirati će tročlana komisija koju imenuje Uprava tvrtke D.D. Marketing d.o.o. i o tome će se voditi zapisnik.Imena dobitnika bit ce objavljena najkasnije do 6.10.2017 na www.facebook.com/orangina.bih. Nagrade će se uručiti dobitnicima osobno na ruke ili prema dogovoru.
U slučaju da kod s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu , tj. ako se u daljnjem izvlačenju nagrada u tom istom krugu ponovo izvuče druga prijava iste osobe, takva prijava ne ostvaruje pravo na nagradu.

Dobitnici će biti izvučeni iz centralne baze podataka putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Dobitnici nagrada će se izvlačiti po redoslijedu od nagrada najveće vrijednosti prema nagradama manje vrijednosti.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, izvući će se novi dobitnik.

Članak 8.

Prijavom za sudjelovanje u nagradnu igru,fizicka lica koja dobiju nagradu čija tržišna vrijednost prelazi 1000 KM dužni su platiti 10% poreza na dohodak, te se nastavno na isto prihvataju u potpunosti i ostala pravila zakona o igrama na sreću FBIH.

Članak 9.

Za sporove proizašle iz provođenja nagradne igre utvrđuje se stvarna nadležnost Suda u Mostaru.

Članak 10.

Nagradna se igra može prekinuti samo u slučaju okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje strane nisu mogle utjecati. Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila imaju pravo preuzeti nagrade u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave. S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Način preuzimanja nagrada, Organizator će dogovoriti putem telefona.

Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, Organizator će nagradu uručiti osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna skrbiti o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju rodbinski odnosno skrbnički odnos te nakon što prihvati ova Pravila.

Dobitnik može preuzeti nagradu nakon što podmiri sve obveze koje za dobitak proizlaze iz pozitivnih zakonskih propisa FBIH kao i ovih Pravila.

Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu, Organizator će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade.

Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a Organizator će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Članak 11.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri, svi su sudionici suglasni da se njihova imena, adresa i eventualna fotografija može upotrijebiti od strane organizatora bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 12.

Ova pravila se primjenjuju nakon što Federalno Ministarstvo Financija/finansija na njih da svoju suglasnost i nakon što budu objavljena u dnevnom tisku, a vrijede do završetka nagradne igre.


U Mostaru
D.D. Marketing. d.o.o
Pravila su odobrena od : Federalno Ministarstvo Financija
Br. Rješenja : 05-14-2-433/17-T.B.
IZDATO: 13.06.2017